เรื่องที่อยากเล่า

หมูแคระ หมูจิ๋ว กับข้อมูลที่อยากเล่า

สิ่งที่ดีที่สุดก่อนที่จะทำการเลี้ยงตัวอะไรก็ตาม นั่นคือค้นหาความรู้ข้องมูลเกี่ยวกับสัตว์ชนิดนั้นก่อน